Fraud Blocker

Procesory DSP

Procesory DSP

Procesory DSP w tym dziale, to urządzenia pozwalające na cyfrową obróbkę dźwięku w systemach nagłośnieniowych. Najczęściej będzie to cyfrowy podział pasma, kanałów lub cyfrowe sterowanie kanałami w systemach instalacyjnych lub tłumaczeniowych.