Inne

Inne

W kategorii "inne" mieszczą się natomiast wszelkie inne miksery i akcesoria, których główne zastosowanie czy technika wykonania wymyka się spod jasnej klasyfikacji wyżej wymienionych kategorii.