Puella

Puella

W serii Antyk, wszystkie nazwy odnoszą się do bogatej starożytnej historii okolic, w których znajduję się firma Dowina. Puella oznacza Dziewczynę w starożytnym języku łacińskim i po raz pierwszy ta nazwa padła w Fuldzie Anals w 864 n.e. roku jako tłumaczenie starosłowiańskiego słowa Dowina.